IndoorsAcoustic panelsSpeakers
PRODUCTIONAcoustic panelsPRODUCTIONPRODUCTIONPRODUCTIONIndoorsPRODUCTIONIndoorsPRODUCTIONPRODUCTIONPRODUCTIONPRODUCTIONAcoustic panelsIndoorsSpeakersPRODUCTIONPRODUCTIONPRODUCTIONPRODUCTIONPRODUCTIONPRODUCTIONAcoustic panelsPRODUCTIONPRODUCTIONPRODUCTION

II Latvian - Belarus Commonwealth of Urban Forum 17 to 18 May, Daugavpils, Latvia

2013-05-22 17:17:12

ERAF, KPFI

Projektu finansiāli atbalsta klimata pārmaiņu finansu instruments

Projekta nosaukums:
Kompleksu risinājumu ieviešana CO2 samazināšanas nolūkā uzņēmumā SIA BRODOor
Identifikācijas Nr.
KPFI - 15/2
Finansējuma saņēmēja nosaukums:
SIA BRODOor, reģ.Nr.45403006398, adrese: Pils rajons 44, Jēkabpils
Finansējuma apjoms:
74 392,91 LVL, finanšu instrumenta finansējums ir 31 561,54 LVL.
Cita ar projektu saistīta informācija:
Projekta īstenošanas vieta: Zīlānu iela 93, Jēkabpils
Projektā plānotais CO2 emisijas samazinājums gadā būs 35,5 t.

2013-01-28 13:34:53